Project Ecuador – schoolbanden VVOB

 

Een introductie

Diversiteit is alomtegenwoordig in onze huidige samenleving. Om onze blik te verruimen, is onze school een scholenband opgestart met de educatieve eenheid “Jaime Roldós Aguilera”. Deze technische school is gelegen in Ecuador (Santo Domingo de Los Colorados) en biedt de studierichtingen elektrische installatietechnieken, mechanica en metaalconstructies, automechanica en toegepaste informatica aan. Leerlingen starten er in het achtste jaar van het algemeen basisonderwijs (hier het eerste middelbaar) en eindigen na het derde jaar van de Bachillerato Técnico (TSO).

Leerkrachten en directie zullen ideeën uitwisselen over hoe het onderwijssysteem in beide landen in elkaar zit, over hoe de verschillende scholen in de verschillende landen lesgeven en thema’s zoals veiligheid aanpakken. Daarnaast zullen ook de leerlingen uit de beide scholen nauw betrokken worden bij de samenwerking. Ze zullen bijvoorbeeld tijdens de lessen Engels de kans krijgen om met de leerlingen uit de school in Ecuador te communiceren over wat ze doen tijdens de lessen en hoe ze zich daarbij voelen.

Hieronder vind je alvast een filmpje waarin de enthousiaste school uit Ecuador hun land introduceren en hun verwachtingen over België en over de scholenband voorstellen.


Onze verwachtingen vind je terug in ons antwoord op bovenstaande video:

 

Bezoek Campus Pitzemburg

Op woensdag 31 mei zijn we van start gegaan met het uitwisselen van informatie, ditmaal nog binnen ons land. Onze school kreeg bezoek van het Busleyden Atheneum – Campus Pitzemburg. Het vierde jaar kwam ons uitleggen hoe zij bio-ethanol maken. Onze zesdejaars legden op hun beurt uit hoe een motor werkt. Volgend schooljaar zal onze school immers een klassieke verbrandingsmotor aanpassen, zodat deze kan draaien op de bio-ethanol die Campus Pitzemburg ons zal bezorgen. Wij kijken ernaar uit deze informatie ook uit te wisselen met de school in Ecuador om zo wereldwijd samen te werken rond duurzaamheid.