Projecten

Projecten

Op deze pagina vind je heel wat projecten die op onze school georganiseerd worden.

Doorheen het schooljaar doen we heel wat rond verschillende aspecten als verkeersveiligheid, gezondheid en hygiëne, veiligheid en wereldburgerschap.

Naast deze projectweken organiseren we ook onze jaarlijkse ‘natuurdagen’. De leerlingen trekken er dan onder begeleiding van hun leerkrachten enkele dagen tot een week op uit. Op deze wijze leren onze leerlingen de wereld rondom hen kennen en leren ze samen te leven in een hechte groep. Hier kijken ze elk jaar lang op voorhand naar uit!

De school organiseert verder ook nog andere projecten die meer kaderen in het verwerven van een brede kijk op de wereld. Zo organiseerden we al verschillende keren projecten in kader van ontwikkelingshulp, milieu en duurzame innovatie en meer politieke en wereldse aspecten. De leerlingen werden hier steeds nauw bij betrokken om de brede kijk en open geest die we zeker wensen bij te brengen te realiseren. Onze initiatieven rond milieuzorg en duurzame innovatie zorgden recentelijk nog voor internationale erkenning!

Bovendien besteedt de school ook veel aandacht aan studie- en loopbaankeuzebegeleiding. Onze leerlingen kunnen op die manier een heel bewuste keuze maken in wat ze wensen te leren en welke job ze graag willen uitvoeren.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Projectweek ‘Verkeersveiligheid’
 • Projectweek ‘Wereldburgerschap’
 • Projectweek ‘Gezondheidsweek’
 • GWP of natuurdagen
 • MOS projecten – Milieuzorg op school
 • CWxRM
 • Ecoheat
 • BEN sessies
 • Cosmogolem
 • Twinning project Marokko
 • Sollicitatietrainingen, jobinfobeurs Rotary, bedrijfs- en hoge school bezoeken, …