schoolreglement en leefregels

Het schoolreglement bevat de grote krachtlijnen van de organisatie van onze school. Het bestaat uit:

1. het studiereglement

2. het ordereglement

3. het tuchtreglement

Klik hier voor het schoolreglement 2017/2018.

De leefregels vind je terug in het agenda van de leerlingen. Ze zijn een samenvatting van de belangrijkste afspraken tussen leerlingen en school.

Klik hier voor de leefregels.